E-commerce voor 2013

De afgelopen jaren is e-commerce enorm gegroeid. Voor succesvolle en groeiende dingen komt er altijd een tijd dat het minder wordt. E-commerce zal in 2013 minder hard groeien. De groei in omzet zal wel blijven bestaan, maar het groeipercentage zal afnemen. De voornaamste reden van deze daling is de groei in herhalingsaankopen.

3472346346

Gezien de hoeveelheid data die er is vrijgekomen uit e-commerce, is het een absolute must om hier iets mee te gaan doen. Personificatie van de consument is belangrijk om de hoeveelheid data daarop aan te kunnen passen. Gepersonaliseerde marketingcommunicatie zal erg belangrijk zijn voor veel bedrijven en instanties. Deze zogenoemde database-driven e-commerce zal een van de trends worden van 2013 op het gebied van e-commerce.

Waar eerst de focus met name lag op het binnenhalen van nieuwe klanten, verplaatst deze zich naar het behouden van de klanten. Nieuwe klanten worden steeds schaarser, maar niet minder waardevol. Bestaande klanten zijn er steeds meer en worden ook waardevoller. Om succesvol te willen blijven zal de focus dus enigszins moeten veranderen om te kunnen overleven in deze volwassen wordende markt.

Daarnaast zal e-commerce zich ook gaan ontwikkeling op het gebied van mobile. Deze ‘m-commerce’ zal verder gaan groeien en zal zich langzaamaan in de volwassenheidsfase gaan nestelen. De verwachting is dat zeker 40% van alle retailers hun websites ook mobiel zullen maken. Gezien de huidige verkoop van smartphones is het nodig en verstandig om hierop in te stappen. Gebruikers zullen ook steeds kritischer worden omdat de gebruikersfrequentie hoger zal liggen en de eisen steeds hoger liggen.